cube tanya orang kesayangan korang

kekadang dok bergeli geli dengan hasbengg ke ..ngn wifi ke wife eh ..dengan bakal hasbengg ke takpon dengan bakal bini ke....dengan pakwe takyah bergeli geli..cuba la bawak bawak bertanya benda benda berpekdah..ni dok tanya benda benda yang hentah kemana jugak..yang berkapel dok tanya nak anak kembar siam ke kembar uganda...lagipon kekadang je pon..dalam setahun cuba la tanya dalam sepuluh soklan berpekdah..seupuluh je....dah cukup dah..aku siap kasi lagi soklan ni haaa...

Soalan 1: Surah manakah yang jumlah kalimatnya sama dengan seluruh jumlah surah Al-Qur'an?
Jawab: Surah at-Takwir.  

Soalan 2: Surah manakah yang dikenal dengan sebutan "jantung" Al-Qur'an?
Jawab: Surah Yasin.  

Soalan 3: Surah manakah yang dikenal dengan silsilah nasab Allah SWT?
Jawab: Surah al-Ikhlash.  

Soalan 4: Berapakah jumlah surah Al-Qur'an yang memiliki ayat sajdah wajib?
Jawab: Empat surah (as-Sajdah, Fushshilat, an-Najm dan al-'Alaq)  

Soalan 5: Surah manakah yang dikenal sebagai surah Imam Husain as?
Jawab: Surah al-Fajr.  

Soalan 6: Surah manakah yang memiliki nama yang sama dengan salah satu nama sungai di Iran ?
Jawab: Surah an-Nur.  

Soalan 7: Berapa surah yang dimulai dengan ungkapan alhamdulillâh?
Jawab: Lima surah (al-Fatihah, al-An'am, al-Kahfi, Saba ' dan Fathir).  

Soalan 8: Surah Al-Qur'an manakah yang memiliki sepuluh nama?
Jawab: Surah al-Fatihah.  

Soalan 9: Siapakah orang pertama yang menulis ilmu Tajwid?
Jawab: Abu 'Ubaid Qasim bin Salam.  

Soalan 10: Siapakah orang pertama yang telah menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Persia pada masa Rasulullah saw? Jawab: Salman al-Farisi.  

Soalan 11: Siapakah orang pertama yang meletakkan titik di dalam Al-Qur'an?
Jawab: Abul Aswad ad-Du`ali.  

Soalan 12: Dalam ayat manakah kalimat Allah diulangi sebanyak enam kali?
Jawab: Surah al-Baqarah ayat 282.  

Soalan 13: Di dalam ayat manakah tata cara berwudhu dijelaskan?
Jawab: Surah al-Maidah ayat 6.  

Soalan 14: Di dalam surah manakah shalat lima waktu disebutkan?
Jawab: Surah al-Isra' ayat 78.  

Soalan 15: Di dalam surah manakah masalah wilayah disebutkan?
Jawab: Surah an-Nisa'.  

Soalan 16: Surah manakah berakhiran dengan huruf ra'?
Jawab: Surah al-Kautsar.  

Soalan 17: Surah manakah yang berhubungan dengan Imam Ali as?
Jawab: Surah al-'Adiyat.  

Soalan 18: Dalam kurun waktu berapa tahunkah surah-surah Madaniah diturunkan?
Jawab: Sepuluh tahun.  

Soalan 19: Siapakah dua figur wanita di dalam Al-Qur'an yang telah banyak mendapatkan sanjungan Ilahi?
Jawab: Siti Maryam dan Siti Asiyah, istri Fir'aun.  

Soalan 20: Surah Al-Qur'an manakah yang memiliki arti "wanita yang teruji"?
Jawab: Surah al-Mumtahanah.  

Soalan 21: Terletak di dalam surah manakah perintah untuk bershalawat kepada Rasulullah saw? Jawab: Surah al-Ahzab ayat 56

Soalan 22: Siapakah dua orang wanita yang telah dicela oleh Al-Qur'an?
Jawab: Istri Nabi Luth as dan istri Nabi Nuh as.  

Soalan 23: Siapakah wanita yang telah mendapatkan julukan "ath-Thayibah" (wanita yang berbudi baik) di dalam Al-Qur'an? Jawab: Siti Maryam.  

Soalan 24: Surah apakah yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah saw?
Jawab: Surah al-Maidah ayat 3.  

Soalan 25: Berapa huruf, kalimat dan ayat yang dimiliki oleh ayat terakhir Al-Qur'an?
Jawab: 79 huruf, 20 kalimat dan 6 ayat.  

Soalan 26: Surah manakah yang terakhir diturunkan di Madinah?
Jawab: Surah al-Maidah.  

Soalan 27: Surah manakah yang diturunkan terakhir secara keseluruhan?
Jawab: Surah al-Ikhlash  

Soalan 28: Surah manakah yang terakhir diturunkan di Makkah?
Jawab: Surah ar-Rum.  

Soalan 29: Di surah manakah terdapat ayat hijab?
Jawab: Surah an-Nur ayat 31.  

Soalan 30: Ayat alhamdulillâh Robbil-'âlamîn disebutkan dalam berapa surah?
Jawab: Enam Surah (al-Fatihah, ash-Shafaat, al-Mukmin, az-Zumar, Yunus dan al-An'am)  

Soalan 31: Di dalam surah manakah disebutkan lima macam makanan?
Jawab: Surah al-Baqarah ayat 61.  

Soalan 32: Di dalam surah apakah Allah membicarakan mengenai diri-Nya?
Jawab: Surah al-Baqarah ayat 186.  

Soalan 33: Dalam berapa ayat Al-Qur'an Rasulullah saw disebutkan?
Jawab: Dalam 305 ayat.

Soalan 34: Di dalam ayat manakah nama kelima nabi 'Ulul Azmi disebutkan?
Jawab: Surah al-Ahzab ayat 7.  

Soalan 35: Berapakah jumlah surah Al-Qur'an yang memiliki nama para nabi as?
Jawab: 6 surah (Muhammas, Ibrahim, Nuh, Hud, Yunus dan Yusuf).  

Soalan 36: Di dalam Al-Qur'an berapakah nabi yang disebut sebagai suriteladan yang baik?
Jawab: Dua nabi, yaitu Nabi Ibrahim as dan Nabi Muhammad saw.

Soalan 37: Surah-surah apakah yang dinisbatkan kepada Rasulullah saw?
Jawab: Surah Thaha, Yasin, al-Muzzammil dan al-Muddatstsir.  

Soalan 38: Terdapat di dalam surah manakah Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Belqis?
Jawab: Surah Saba '.  

Soalan 39: Surah apakah yang pertama kali diturunkan?
Jawab: Surah al-'Alaq.  

Soalan 40: Berapakah ayat dan kalimat yang dimiliki oleh surah Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan?
Jawab: 7 ayat dan 29 kalimat.  

Soalan 41: Surah manakah yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Persia ?
Jawab: Surah al-Fatihah.  

Soalan 42: Surah apakah yang pertama kali turun di Madinah?
Jawab: Surah al-Muthaffifin.  

Soalan 43: Terdapat di dalam manakah doa pertama Al-Qur'an?
Jawab: Surah al-Baqarah ayat 126.  

Soalan 44: Ayat apakah yang dibaca oleh kepala terpenggal Imam Husain as di kota Syam?
Jawab: Surah al-Kahfi ayat 9.  

Soalan 45: Berapa surahkah di dalam Al-Qur'an yang memiliki ayat sajdah?
Jawab: 4 surah..  

Soalan 46: Berapakah kalikah nama Rasulullah saw disebutkan di dalam Al-Qur'an?
Jawab: 5 kali; 1 kali Ahmad dan 4 kali Muhammad.  

Soalan 47: Nama nabi manakah yang lebih sering disebutkan di dalam Al-Qur'an?
Jawab: Nabi Musa as.  

Soalan 48: Kisah Al-Qur'an manakah yang mendapatkan julukan Ahsan al-Qashsash (Kisah Terbaik)?
Jawab: Kisah Nabi Yusuf as.  

Soalan 49: Terdapat di dalam surah manakah kisah Isra' dan Mi'raj Rasulullah saw?
Jawab: Surah al-Isra'  

Soalan 50: Siapakah satu-satunya wanita yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an?
Jawab: Siti Maryam.  

Soalan 51: Surah manakah yang kaum wanita disarankan untuk banyak membacanya?
Jawab: Surah an-Nur.  

Soalan 52: Ayat apakah yang diulangi sebanyak sepuluh kali di dalam surah al-Mursalat?
Jawab: Ayat wailun(y) yaumaidzin lil mukadzdzibîn.

Soalan 53: Surah manakah yang turun berkenaan dengan Sayidah Fatimah az-Zahra as?
Jawab: Surah al-Kautsar.  

Soalan 54: Nama surah manakah yang berarti "kaum wanita"?
Jawab: Surah an-Nisa'.  

Soalan 55: Berapakah jumlah surah Al-Qur'an yang memiliki nama binatang?
Jawab: 5 surah, yaitu an-Nahl, al-'Ankabut, an-Naml, al-Baqarah dan al-Fil.  

Soalan 56: Burung apakah yang telah memusnahkan pasukan Abrahah?
Jawab: Burung Ababil.  

Soalan 57: Binatang apakah yang telah membinasakan Raja Namrud?
Jawab: Nyamuk.  

Soalan 58: Binatang apakah yang pernah mendapatkan wahyu?
Jawab: Lebah (an-Nahl ayat 68).  

Soalan 59: Siapakah orang-orang yang telah mengumpulkan Al-Qur'an pada zaman Rasulullah saw?
Jawab: Imam Ali as, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Tsabit, Ubai bin Ka'b dan Abu Zaid Zaid bin Nu'man.  

Soalan 60: Siapakah orang pertama yang mengarang tafsir Al-Qur'an?
Jawab: Sa'id bin Jubair.  

Soalan 61: Siapakah orang pertama yang mengumpulkan Al-Qur'an?
Jawab: Imam Ali as.  

Soalan 62: Apakah minuman terbaik yang disebutkan oleh Al-Qur'an?
Jawab: Air susu.  

Soalan 63: Apakah binatang terkecil yang disebutkan di dalam Al-Qur'an?
Jawab: Nyamuk.  

Soalan 64: Apakah malam terbaik menurut pandangan Al-Qur'an?
Jawab: Malam Lailatul Qadr.  

Soalan 65: Apakah cara terbaik untuk membaca Al-Qur'an?
Jawab: Tartil.  

Soalan 66: Apakah kitab-kitab samawi yang diturunkan pada bulan Ramadhan?
Jawab: Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur dan Shuhuf.  

Soalan 67: Buku apakah yang dikenal dengan sebutan Ukhtul Qur'an (Saudari Al-Qur'an)?
Jawab: Ash-Shahîfah as-Sajjâdiyah.  

Soalan 68: Siapakah di antara imam ma'shum as yang memiliki suara yang indah ketika membaca Al-Qur'an?
Jawab: Imam as-Sajjad as.  

Soalan 69: Surah apakah yang dikenal dengan sebutan "Jantung Al-Qur'an"?
Jawab: Surah Yasin.

Soalan 70: Terletak di dalam surah apakah ayat Al-Qur'an yang paling pendek?
Jawab: Surah ar-Rahman, yaitu ayat yang berbunyi mudhâmmatân.

Soalan 71: Apakah bulan yang terbaik menurut Al-Qur'an?
Jawab: Bulan Ramadhan.  

Soalan 72: Apakah ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an?
Jawab: Surah al-Baqarah ayat 282.  

Soalan 73: Terdapat di dalam surah manakan angka terbesar yang disebutkan di dalam Al-Qur'an? Jawab: Angka 1000 di dalam surah ash-Shaffat ayat 137.

Soalan 74: Kitab apakah yang dikenal dengan sebutan Akhul Qur'an (Saudara Al-Qur'an)?
Jawab: Nahjul Balaghah  

Soalan 75: Berapakah kitab samawi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an?
Jawab: 6 kitab samawi, yaitu Injil, Taurat, Zabur, Shuhuf Ibrahim, Shuhuf Musa dan Al-Qur'an.  

Soalan 76: Apakah huruf yang lebih sering digunakan di dalam Al-Qur'an?
Jawab: Huruf alif.  

Soalan 77: Apakah huruf yang lebih jarang digunakan di dalam Al-Qur'an?
Jawab: Huruf zha'.  

Soalan 78: Apakah kalmat Al-Qur'an yang terpanjang dan terdapat dalam surah apa?
Jawab: Fa`asqoinâkumû h yang terdapat di dalam surah al-Hijr.  

Soalan 79: Berapakah jumlah huruf yang dimiliki oleh surah Al-Qur'an yang terpanjang?
Jawab: 25.500 huruf.  

Soalan 80: Berapakah jumlah huruf yang dimiliki oleh surah Al-Qur'an yang terpendek?
Jawab: 42 huruf.  

Soalan 81: Di manakah surah pertama Al-Qur'an diturunkan?
Jawab: Di Makkah.  

Soalan 82: Terletak di manakah ayat pertama yang memiliki sujud wajib?
Jawab: Surah as-Sajdah.

Soalan 83: Apakah surah pertama yang dimulai dengan kata "qul"?
Jawab: Surah al-Ikhlash..  

Soalan 84: Apakah ayat pertama yang akan dibaca oleh Imam Mahdi as ketika beliau muncul kembali?
Jawab: Surah Hud ayat 86.  

Soalan 85: Surah apakah yang dkenal dengan sebutan Raihânatul Qur'an?
Jawab: Surah Yasin.  

Soalan 86: Surah manakah yang dinisbatkan kepada para malaikat?
Jawab: Surah Fathir.  

Soalan 87: Dalam kurun waktu berapa tahunkah surah-surah Makiyah diturunkan?
Jawab: 13 tahun.  

Soalan 88: Apakah hiasan Al-Qur'an?
Jawab: Suara yang indah.

Soalan 89: Apakah musim semi Al-Qur'an?
Jawab: Bulan Ramadhan.

Soalan 90: Apakah zikir terbaik?
Jawab: Membaca Al-Qur'an. bukan sekadar omongan kosong

23 comments:

Anum said...

jom tanya

SoLy SoLicious said...

suke bace surah jantung al-quran ^^

Paradise Gal said...

da copy paste da soalan2 ni. amat berguna. hehe.

Anisa Hang Tuah said...

if i could tell u how beautiful this entry is :)

Iffah Afeefah said...

erkkkkk

pena rozie said...

Nak copy boleh kan....

Lydia Miza(Aidyl Azim) said...

erkk..klu nak test mmg tak lulus sblm kawen ni.hihi.

tq info ni jiji

Ainul Hayat said...

Terima kasih berkongsi maklumat. Terasa sungguh cetek pengetahuan tentang agama.

Ji, aku nak kopipes eh. Nak charing n caring ngan kengkawan. Tenkiu

Ainul Hayat said...

Terima kasih berkongsi maklumat. Terasa sungguh cetek pengetahuan tentang agama.

Ji, aku nak kopipes eh. Nak charing n caring ngan kengkawan. Tenkiu

najihah sahami said...

wahhh! siap ngan soalan. lepas ni boleh la guna soalan2 ni. leh study sesama. hehehe

nuruashia ♥ said...

jiji..nk tny..ape mkna ni silsilah nasab Allah SWT?

Rozuan Ismail said...

yang ni confirm ramai x dapat jawab

sergeant keroro said...

tabik sape ingat semua

d_LA said...

aku nok tanyo hasbeng aku pun aku kena print dulu la napok gayonyo sbb aku sndiri pun xtaw mslhnya..heee..malu..malu

ifnirsweet said...

terasa cetek ilmu didada.. T_T

Eera Shera said...

hebat soalan2 ni

Mat Gebu said...

Soalan menambah pahala nihh...lepas dah jawab semua, nanti dtg potong rumput kat garden pakcik mat gebu okeh...

MerLe said...

terbaek ji... bertambah ilmu baru hari ni... tenkiu~

nk copy.. aku nk tnya hubby aku nti..hehe

Sunah Sakura said...

subhanallah...ko buat aku rasa nak belek tafsir sekarang jugak..tapi tafsir tinggal kat umah!

aizamia3 said...

tiap kali baca soalan2 ni, tiap kali itulah nak belek tafsir mencari di mana duduk letaknya setiap jawapan pada soalan itu..

alexa yussida said...

kang ade plak yg duk hapal soklan ni je..hehe yg pntg baca quran n tadabbur ayat tuh bia sampai terkesan kat hati :)

thnks ji 4 sharing this..dah macam soklan exam lak aku rasa :D

alexa yussida said...

kang ade plak yg duk hapal soklan ni je..hehe yg pntg baca quran n tadabbur ayat tuh bia sampai terkesan kat hati :)

thnks ji 4 sharing this..dah macam soklan exam lak aku rasa :D

Anonymous said...

bagus jugak ni buat bahan nyembang ngan hubby.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Ping your blog, website, or RSS feed for Free

:fully designed by yoUnique nurdani ©2011 All Rights Reserved